Kinezyterapia

Kinezyterapia (gr. kinesis – ruch) – leczenie ruchem, gimnastyka lecznicza. Podstawą tej dziedziny fizjoterapii są ćwiczenia ruchowe. Ruch staje się środkiem leczniczym, mającym wpływ na cały organizm. Zadaniem kinezyterapii jest maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji.

Kinezyterapia dzieli się na miejscową i ogólną.

Miejscowa – dotyczy bezpośrednio narządu zmienionego chorobowo, składają się na nią:

 • - ćwiczenia bierne – wykonywane przez kinezyterapeutę lub aparat CPM (Continuous Passive Motion – ciągły bierny ruch) bez czynnego udziału chorego;
 • - ćwiczenia izometryczne – czynne napinanie mięśni bez zmiany ich długości;
 • - ćwiczenia czynno-bierne – ruch wykonywany jest biernie natomiast pacjent czynnie rozluźnia mięśnie;
 • - ćwiczenia samowspomagane – pacjent siłą mięśni kończyny zdrowej wspomaga pracę osłabionych mięśni;
 • - ćwiczenia w odciążeniu – wykonywanie ruchu przy odciążeniu przez terapeutę ćwiczonego odcinka ciała;
 • - ćwiczenia czynne;
 • - wyciągi;
 • - ćwiczenia synergistyczne – pacjent siłą mięśni kończyny zdrowej wspomaga pracę osłabionych mięśni;
 • - ćwiczenia oddechowe.

 

Ogólna – składa się z ćwiczeń części ciała nieobjętych chorobą:

 • - ćwiczenia ogólnokondycyjne;
 • - ćwiczenia gimnastyki porannej;
 • - ćwiczenia w wodzie;
 • - sport inwalidów.

 

Kinezyterapia stosowana jest w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu, w zespołach bólowych kręgosłupa, po zabiegach operacyjnych, po udarach mózgu, po zawale serca, a także w okresie ciąży jako przygotowanie do porodu.

(źródło: Wikipedia)

Kontakt z nami